การ Backup ระบบ
ที่เครื่องแม่ข่าย (Server)

1.
ที่เครื่อง Server กดที่นี่

หากขึ้นข้อความ Not found หรือเปิดไม่ได้ ให้คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ bakupservermysql.zip เมื่อได้แล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊ก แล้วเลือก Extract (unzip) ไปไว้ที่ c:/AppServ/www/library เมื่อเสร็จ ให้ กดที่นี่

หมายเหตุ :
1. หากไม่พบ c:/AppServ/www/library ให้ Extract (unzip) ไฟล์ bakupservermysql.zip ไปไว้ที่ d:/AppServ/www/library แล้ว กดที่นี่ แต่หาก
2. ไม่พบว่ามี d:/AppServ/www/library เช่นกัน แสดงว่า เครื่องที่กำลังจะสำรองไม่ใช่เครื่อง Server ให้ยกเลิก และไปทำที่เครื่อง Server เท่านั้น