การ Backup ระบบที่เครื่องลูกข่าย (Client)

1.
ปิดโปรแกรมห้องสมุด แล้วคลิ๊ก ที่นี่ เพื่อเริ่ม Backup ถ้า Windows ถามว่าจะ Open (Run) หรือ Save ให้เลือก Open (Run) แล้วรอจนเสร็จ
2.

คลิ๊ก ที่นี่ ดูว่ามี Folder librarian ใน c:\bakupclient หรือไม่ และควรดับเบิ้ลคลิ๊กFolder librarian ว่ามีไฟล์ข้างในด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ copy Folder libraian (ปกติจะอยู่ที่ไดร์ฟ C: หรือหากไม่พบจะอยู่ที่ไดร์ฟ D:) มา Paste ไว้ที่ โฟลเดอร์ c:\bakupclient ด้วยตนเอง

รูปตัวอย่าง


3.
Copy Folder c:\bakupclient ไปไว้ในที่ๆ ต้องการเก็บสำรองเช่น Handy drive หรือ write เป็น CD