Home » 006-logo_ais » 006-logo_ais

Check Also

Upgrade Done!

อัพเกรดครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนของ ฐานข้อมูล เว็บสืบค้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี กับการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของโปรแกรมให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และทันสมัย น่าใช้มากขึ้น จากเดิมที่เป็นโปรแกรมที่งามแต่ภายใน ตอนนี้ดูงามทั้งภายในและภายนอกแล้วครับ ตัวอย่างการอัพเกรด ที่หน้าจอ login …