Home » Uncategorised » รองรับ windows10

รองรับ windows10

windows10

ปีที่แล้ว เพิ่งตอบไปว่า รองรับ Windows8 ปีนี้ลูกค้าสอบถามมาว่า รองรับ Windows10 หรือไม่ ตอบเหมือนเดิมครับว่า รองรับครับ สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows10 แบบ 32 บิต และ 64 บิต และระบบสืบค้นผ่านเว็บ บราวเซอร์ (Web Browser เช่น IE, Firefox, Chrome) ก็รองรับหน้าจอทัชสกรีนด้วยเช่นกันครับ

Check Also

การหาและการจัดการเลขผู้แต่งของโปรแกรม

ระหว่างเขียนถึงการอัพเกรดโปรแกรม มีรายการอัพเกรดเกี่ยวกับการเก็บเลขผู้แต่ง หรือ Cutter ไว้ติดกับชื่อผู้แต่งแต่ละท่าน ซึ่งแต่ละชื่อจะแตกต่างกันเช่น ผู้แต่งชื่อ วีระ ใช้เลขผู้แต่งเป็น ว841 Related